CENÍK

Víc, než jen typový projekt

 

Typové projekty nízkonákladových domů jsme pro Vás připravili v takové podobě, abyste na stavbu svého domu vzpomínali s radostí, a ne s hořkou příchutí na patře.

Co zahrnuje cena našeho typového projektu?

 

• Architektonicko stavební řešení                                                            • Průvodní a souhrnná technická zpráva
• Stavebně konstrukční řešení • Situace stavby – katastrální, koordinační
• Vodovod, kanalizace • Požárně bezpečnostní řešení
• Elektroinstalace • Průkaz energetické náročnosti budovy
• Vytápění

• Rámcový propočet (stavební část, vč. základních zařizovacích předmětů)= zahrnuje komplexní náklady na stavbu, tedy víte, že za tuto cenu se můžete nastěhovat.

 

Typový projekt je vytvořen tak, abyste ho po převzetí od nás jen odnesli na stavební úřad s žádostí o vydání stavebního povolení. Tím to ale nekončí – získáte v jedné podobě i dokumentaci, kterou můžete předat stavební firmě (pokud si nevyberete přímo nás :-)) nebo použít při stavbě svépomocí – a v klidu a pohodě postavíte.

Součástí ceny typového projektu jsou i speciální nadstavbové činnosti, které standardně nebývají zahrnuty, jako je zasazení stavby na pozemek a její správná orientace, katastrální a koordinační situace stavby, napojení na inženýrské sítě – chceme si být jistí, že Váš dům bude fungovat tak, jak má.

Co tedy získáte navíc s naším typovým projektem?

  • Typový projekt = projekt v takové fázi rozpracovanosti, že se podle něj dá stavět. Některé části projektu jsou ve formě prováděcího projektu (např. elektro). 
  • S jedním projektem získáte stavební povolení i dokumentaci, kterou předáte stavební firmě či řemeslníkům a můžete podle ní stavět
  • Dokumentaci, díky které budete i za 10 let vědět, jak je zapojen každý kabel či trubka
  • Rozpočet, který Vám dá reálnou informaci o investičních nákladech na výstavbu. S tímto rozpočtem máte v ruce relevantní informaci pro jednání s bankou o hypotéce nebo úvěru. 
  • Kontrolu nad rozpočtem stavby již od počátku (díky rámcovému propočtu budete vědět, kolik Vás bude která fáze výstavby stát)
  • Součástí ceny projektu je i zpracování katastrální a koordinační situace, zasazení a orientace stavby na pozemku.

 Ceník - typové projekty

 

 Ceník - další služby

Změna projektu 1 (neovlivňující statiku, PENB, PBŘ) 2 000 Kč bez DPH
2 420 Kč vč. DPH
Změna projektu 2 (mírně ovlivňující) 3 000 – 6000 Kč bez DPH
3 630 – 7 260 Kč vč. DPH
Architektonická studie (nové projekty do 200 m2 zastavěné plochy) 14 000 – 25 000 Kč bez DPH
16 940 – 30 250 Kč vč. DPH
Posudky – radon, geologie, hydrogeologie, hlukové studie apod. Individuální cena
Studna, ČOV Individuální cena

Inženýrská činnost (zajištění stavebního povolení – komunikace se správci

inženýrských sítí, dotčenými orgány státní správy, stavebním úřadem atd.)

15 000 Kč bez DPH
18 150 Kč vč. DPH

Propočet ceny stavby (v případě úpravy typových projektů nebo

individuálních projektů)

1 500 Kč bez DPH
1 815 Kč vč. DPH
Položkový rozpočet k typovému domu 3 000 Kč bez DPH
3 630 Kč vč. DPH

Položkový rozpočet (v případě velké úpravy typových projektů nebo

individuálních projektů)

4 500 Kč bez DPH
5 445 Kč vč. DPH
Návrhy interiérů Individuální cena
Systémy vytápění mimo standard do typových projektů Individuální cena
Komplexní projekt technologií do jiných staveb Individuální cena

Elektro systémy mimo standard do typových projektů (EZS, EPS,

satelitní rozvody, dálkové ovládání aj.)

Individuální cena
Inteligentní dům (chytrá instalace) Individuální cena