Vytápění

Vytápění

Pro vytápění nízkonákladových domů používáme nejčastěji tyto alternativy:

 • Tepelná čerpadla využívající energie ze vzduchu

 • Tepelná čerpadla využívající energie ze země

 • Vytápění elektrickými kabely

 • Teplovodní podlahové vytápění využívající fotovoltaický systém

 

Tepelná čerpadla využívající energie ze vzduchu

        Tepelné čerpadlo vzduch - vzduch 

Čerpadlo odebírá teplo/energii z venkovního vzduchu a ohřívá vzduch uvnitř budovy. Vzduch je ohříván přímo bez dalšího topného systému a tím dosahuje vyššího topného faktoru než ostatní tepelná čerpadla.

VÝHODY     NEVÝHODY
 • nejnižší pořizovací cena v porovnání s ostatními typy TČ
   
 • nelze ohřívat teplou vodu
 • rychlá instalace
   
 • počet vnitřních jednotek připojitelných k venkovní jednotce je omezen – nevhodné pro objekty s velkým počtem místností
 • TČ umí obvykle i funkci chlazení
   
 • hlučnost vnitřní jednotky při maximálním výkonu

Tepelné čerpadlo vzduch - voda

Čerpadlo odebírá teplo/energii z venkovního vzduchu a získaným teplem ohřívá vodu v topném systému, případně zásobníku teplé vody. TČ vzduch/voda jsou vhodnou variantou pro domy, které nemají k dispozici pozemek pro TČ s plošným zemním kolektorem.

VÝHODY     NEVÝHODY
 • snadné využití pro chlazení v letním období
   
 • snížený výkon a vstupní teplota topné vody při nízkých venkovních teplotách
 • rychlá instalace
   
 • vyšší spotřeba elektřiny (cca 25 – 30%) oproti TČ země – voda s plošným zemním kolektorem nebo vrtem
 • nízké provozní náklady v porovnání s konvenčními typy vytápění (plyn, elektřina)
     

Tepelné čerpadlo větrací vzduch - voda

Čerpadlo odebírá teplo/energii z odpadního větracího vzduchu. Odváděný vzduch je TČ ochlazen a odebrané teplo je použito pro ohřev čerstvého vzduchu, případně pro vytápění a ohřev teplé vody. Některá TĆ umí kombinovat odběr tepla ze země s odběrem tepla z větracího vzduchu.

VÝHODY     NEVÝHODY
 • možnost rekuperace tepla, i když je přívodní a odvodní potrubí od sebe vzdáleno
   
 • nízký výkon daný množstvím větracího vzduchu
 • jednoduchá instalace řízeného větrání s menším množstvím potrubí
     
 • náhrada rekuperačního výměníku odpadního vzduchu
     

Tepelná čerpadla využívající energie ze země

       Tepelné čerpadlo země – voda (plošný zemní kolektor)

Čerpadlo odebírá teplo/energii z plochy pozemku (zahrady). Pod povrchem pozemku (v nezámrzné hloubce) jsou uloženy plastové hadice naplněné kapalinou, která přenáší teplo mezi zemí a TĆ.

VÝHODY     NEVÝHODY
 • významně nižší spotřeba elektřiny než u TČ odebírající energii ze vzduchu
   
 • plošný kolektor vyžaduje dostatečně velký pozemek (cca 200 až 500m2)
 • dlouhá životnost celého systému
     
 • bezhlučné a bezúdržbové řešení
     

       

        Tepelné čerpadlo země – voda (zemní vrt)

Čerpadlo odebírá teplo/energii z hloubky pod povrchem země (z vrtu). Ve vrtu je plastová sonda s kapalinou, která přenáší teplo mezí ní a TČ. Podle velikosti vytápěného domu a samozřejmě geologických podmínek se provádí jeden nebo více vrtů.

VÝHODY     NEVÝHODY
 • stabilní výkon a vysoký topný faktor i při extrémně nízkých venkovních teplotách
   
 • investiční náklady na pořízení vrtů
 • významně nižší spotřeba elektřiny než u TČ odebírající energii ze vzduchu
   
 • nutnost vyřízení stavebního povolení pro vrty
 • dlouhá životnost celého systému
     
 • bezhlučné a bezúdržbové řešení
     
 • využití vrtu pro chlazení domu (aktivní nebo pasivní)
     

Vytápění elektrickými kabely

Elektrické podlahové vytápění je navrženo pomocí jednožilových topných kabelů typu PSV s ochranným opletením, mezi jejichž hlavní plusy patří vysoká mechanická odolnost, bezpečnost a možnost instalace i do vlhkých prostor. Topné kabely tohoto typu se vyznačují příznivým poměrem „cena/výkon“ a ve spojení s litými podlahami (typicky anhydritovými) se jedná o nejpoužívanější a cenově nejdostupnější řešení. Pro regulaci podlahového vytápění jsou navrženy programovatelné termostaty TFT. Ty umožňují komfortní regulaci každé místnosti nezávisle.

 

Teplovodní podlahové vytápění využívající fotovoltaický systém

Pro ohřev vody používáme hybridní ohřívače, které představují nové technické řešení ohřevu vody při využití ekologicky čistých zdrojů energie. Pro ohřev vody se využívá energie slunce, která pomocí fotovoltaických článků vyrábí stejnosměrný elektrický proud, ten ohřívá vodu v zásobníku. Abychom dosáhli maximální účinnosti při ohřevu vody, využíváme v systémech regulátory, které optimalizují výkon fotovoltaických panel tak, aby byl dosažen maximální výkon.