Řízené větrání

Řízené větrání

Úkolem řízeného větrání je výměna vzduchu v domě, a to kontrolovaně - řízeně, s cílem zadržet teplo v domě. Řízené větrání (někdy se používá i termín nucené větrání) je tedy realizováno automaticky, systémem vzduchotechniky. Neřízené větrání provádí manuálně většina z nás v našich obydlích a to okny a dveřmi.

Řízené větrání je v izolovaných domech zejména pasivního standardu nezbytností, protože větrací systémy jsou navrhovány tak, aby únik tepla byl co nejmenší a provoz byl co nejhospodárnější. Ručním větráním nikdy nedosáhneme požadované hospodárnosti, přesto manuální větrání zůstává častým požadavkem investorů. 

Při úvahách o systému větrání je na zvážení i to, že manuálním větráním nikdy nedosáhneme potřebné výměny vzduchu (měla by být 0,3 až 0,5 objemu vzduch ve vnitřním prostoru za hodinu). Naopak řízeným větráním lze přesně stanovit, jakou intenzitou se má větrat ve které části domu a ve které denní době.

Decentralizovaný nebo centralizovaný systém sytém větrání? 

 
Decentralizovaný systém se skládá z větracích jednotek a regulátorů, které řídí činnost jednotlivých větracích jednotek. Vhodné jsou větrací jednotky se zpětným ziskem tepla.

Centralizovaný systém má centrální větrací jednotku a řízení, doplněné o systémy rozvodu vzduchu (podstropní, podlahové). Řízené větrání s rekuperací tepla se postará o to, aby byl čerstvý vzduch přiváděn do obytných místností (pokoje, ložnice, obývací pokoj, pracovna). Z koupelen, toalet a kuchyně naopak odvádí odpadní teplý, vlhkostí a pachy nasycený, vzduch po rekuperaci ven z objektu.