Ohřev vody

Ohřev vody v domě

Ohřev vody bereme dnes jako úplnou samozřejmost. Ne však každý si uvědomuje, že ohřev vody je často druhým největším spotřebičem energie v domácnosti, samozřejmě po vytápění. Na ohřevu teplé vody se dá uspořit nezanedbatelná částka nákladů, a proto na ohřev dáváme v našich projektech a aplikacích velký důraz. Umíme vyřešit systém ohřevu do nových Nízkonákladových domů (dále NND), ale i do domů stávajících, které mají klasický elektrický bojler.

Fotovoltaický (FV) ohřev vody

FV ohřev vody uspoří cca 70% nákladů na ohřev vody. Systém využívá elektrickou energii získanou ze slunce, kterou přímo ukládá do vody – do ohřívače vody (bojleru). Jelikož spotřeba teplé vody v domácnosti je v čase hodně stabilní bez významných výkyvů, tak se dá velmi přesně nadimenzovat výkon FV systému.

FV ohřev v nízkonákladových domech (NND)

Systém používá ohřívač vody se dvěma topnými spirálami. Jedna (na stejnosměrný proud) je určena pro energii z FV panelů a druhá (na střídavý proud) je připojena na elektrickou distribuční síť 230V. Topné spirály mohou pracovat současně nebo každá samostatně.

Přímým připojením stejnosměrného proudu na topnou spirálu nevznikají ztráty elektrické energie její přeměnou na střídačovou a tím systém dosahuje vysokou účinnost. Připojením druhé spirály na elektrickou energii ze sítě je garantován ohřev vody během dlouhodobého nepříznivého počasí. Pomocí termostatu se nastaví požadovaná teplota vody (např. 40oC). Při dosažení přednastavené teploty se ohřev z elektrické sítě automaticky vypíná a voda v bojleru se ohřívá pouze vyrobenou energií z FV panelů (až do maximální nastavené teploty).

FV ohřev ve stávajících domech

Ve stávajících domech lze vše řešit jako v NND, avšak lze i využít již vybudovanou FV elektrárnu (nebo ji navrhnout a nainstalovat) a stávající elektrický bojler. Do domu namontujeme náš vlastní systém RZB, který dle aktuální výroby a spotřeby domu (podle přebytku výroby) reguluje odběr připojených spotřebičů, v našem případě odběr bojleru - přebytek výroby FV systému je ukládán do vody. Systém lze připojit do třífázového i jednofázového rozvodu, protože regulace „běží“ na každé fázi nezávisle.

Srovnání solárních panelů – fotovoltaické versus fototermické

Budeme-li porovnávat oba solární panely se srovnatelným výkonem, tak fototermický zabere menší plochu, což je výhoda. Výhoda je to však jediná, protože fototermícký panel potřebuje speciální bojler s výměníkem, čerpadlo a další. Mezi bojlerem a panely jsou nataženy dvě izolované trubky nebo hadice několika centimetrového průměru. Tomu odpovídají i nutné stavební zásahy při instalaci do stávajících domů nebo domů, které nejsou pro instalaci připraveny. Dále, fototermický systém musí být naplněn nemrznoucí směsí (teplonosnou kapalinou) a nese sebou povinnosti údržby kapalinou naplněného systému.


FV panely s bojlerem propojují dva kabely o průřezu 6 (4)mm2, tedy průměr kabelu cca 8mm a to je vše.