Hospodaření s vodou

Šetrné hospodaření s dešťovou vodou

Náš dům pro provoz, a tím i nízké náklady na bydlení pro majitele, využívá obnovitelné zdroje energie. Šetrné hospodaření s vodou v sobě zahrnuje inteligentní systém využívání dešťové vody v domácnosti, a to nejenom na napouštění sudů pro zalévání zahrádky. Dešťová voda se dá využít na splachování toalety, zalévání, úklid, vč. mytí automobilu, ale dokonce i praní.

Díky tomu, že dešťová voda je měkká, je prospěšnější pro rostliny i pro domácí spotřebiče a vybavení (nevytváří se vodní kámen). Jaký podíl pitné vody se dá tímto ušetřit je možné vyčíst z následujícího grafu spotřeby vody.

Sekundárním efektem je, že šetříte nejen rodinný rozpočet, ale i životní prostředí – neplýtváte pitnou vodou a nevpouštíte do půdy chlór a sůl.


Systém šetrného hospodaření s vodou zahrnuje:

  • vodotěsnou polypropylénovou nádrž opatřenou přítokem, odtokem a havarijním přepadem (umístěnou pod zemí),
  • automatickou vodárnu, která zajišťuje zásobování domácnosti a zahrady vodou dle potřeby a v případě nedostatku vody v nádrži přepne systém na vodu z vodovodního řádu.

Zdroj obrázků: www.ekocis.cz