Služby

Konzultace

Potřebujete poradit s výběrem dispozice, vzhledem domu nebo umístěním na parcele? Chcete podrobněji vysvětlit fungování našich domů? U každého projektu je Vám k dispozici architekt a projektant technologií.

Standardní projektová dokumentace

Ke každému domu je zpracována kvalitní projektová dokumentace, jejíž rozsah je dán vyhláškou č. 499/2006 Sb. Základní členění dokumentace je následující :

A. průvodní zpráva
B. souhrnná technická zpráva
C. situace stavby
D. dokumentace objektů, technických a technologických zařízeních
E. dokladová část

Protože našim cílem je komplexní řešení Vašeho bydlení, součástí každého projektu je i umístění domu na parcele a napojení na inženýrské sítě. Jedná se o tzv. koordinační situaci.

Doplňující projektová dokumentace, další posudky a měření

Ke standardní projektové dokumentaci je v mnoha případech potřeba doplnit ještě další projekty, kterými může být např. domovní čistírna odpadních vod, zasakování dešťových vod, studna, dopravní napojení apod. Další potřebnou součástí projektů je radonový posudek (povinný), hydrogeologický nebo geologický průzkum. Tyto položky dodáváme a naceňujeme zvlášť dle individuálních potřeb investora.

Úprava standardního projektu

Standardní projekty upravujeme pouze v takovém rozsahu, který zásadně neovlivní statiku objektu, tepelně-technické parametry a požárně bezpečnostní řešení objektu. V případě požadavku na větší změny nabízíme individuální řešení a celý dům navrhneme na míru Vašim potřebám včetně vzhledu domu.

Individuální projekt

Nenašli jste mezi našimi standardními domy to pravé? Nabízíme Vám zcela individuální řešení. Vašim pomocníkem bude architekt, který Vás bude provázet celým projektem od architektonické studie až po dokumentaci pro stavební povolení.

Inženýrská činnost – zajištění stavebního povolení

K povolení stavby Vašeho vysněného domu nestačí jen projektová dokumentace, ale i nespočet různých vyjádření, stanovisek a řízení, která předchází samotnému povolení stavby. Jedná se o činnost, která bez dostatečných znalostí problematiky poměrně časově náročná. Z tohoto důvodu našim klientům nabízíme pomocnou ruku. Obstaráme veškerou komunikaci se správci inženýrských sítí, dotčenými orgány státní správy, stavebním úřadem atd.

Projekt technologií - do stávajících staveb i projektů

Zaujala Vás myšlenka  nízkonákladovosti a úsporného bydlení, ale už bydlíte? Navrhneme Vám realizaci úsporných opatření, abyste mohli snížit své provozní náklady, včetně využití obnovitelných zdrojů energie.